Hírek

Elérhetőségek

Bőny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. évi munkaterve

Bőny Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2019. évi munkaterve

 

Az Önkormányzat üléseit főszabályként a hónap utolsó keddi napján tartja. Első napirendi pontban a testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló napirendi pontokról kap tájékoztatást, majd a Polgármester szóban tájékoztatja a testületet a két ülés között történt eseményekről. A fő napirendi pontok megtárgyalása után kérdések hangzanak el.  A testületi ülések utolsó napirendi pontjaként az egyéb közérdekű és döntést igénylő ügyekről tárgyal. A testület július és augusztus hónapban nyári szünetet tart.

Január:

A képviselő-testület 2019. évi munkaterve

Társulási/együttműködési megállapodás felülvizsgálata (Roma Nemzetiségi Önkormányzat)

Polgármester szabadságolási ütemterve

Február

2019. évi költségvetés beterjesztése, elfogadása

Március

A 2018. évi költségvetés előirányzatának IV. negyedévi módosítása

Jegyzői beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről

Közbeszerzési terv

Április

Ellenőrzési jelentés a 2018. évben végzett belső ellenőrzésekről

2018. évi költségvetési zárszámadás

Május

Gyermekjóléti Szolgálat és gyámügyi munkáról szóló beszámoló

Június

Óvoda beszámolója

IKSZT munkatársak beszámolója

Szeptember féléves költségvetési helyzetről

A 2019. évi költségvetés előirányzatának félévi módosítása

Október

Képviselő-testület alakuló ülése

November

A 2019. évi költségvetés előirányzatának III. negyedévi módosítása

2020. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

December

A 2019. évi munka értékelése

Közmeghallgatás

Közrend, közbiztonság helyzetéről tájékoztató

Civil szervezetek beszámolója

 

Bőny, 2019. január 23.

 

 

 

dr. Muraközi László s.k.

polgármester