Hírek

Elérhetőségek

Bőny Község Polgármestere lakossági fórumot hív össze

 

Bőny Község Polgármestere lakossági fórumot hív össze

 

Bőny Község Polgármestere a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A. §(5) bekezdésében foglalt és a 38.§ (2) a) pontban foglalt előírások szerint az elkészült településrendezési eszközöket a véleményezési szakaszban véleményezteti a partnerekkel, ezért lakossági fórumot hív össze.

A lakossági fórum témája:

Bőny község településrendezési tervének felülvizsgálata (véleményezési szakasz)

A témával kapcsolatos lakossági fórum időpontja:

2019. július 22.(hétfő) 16:00

Helyszín:

Községháza díszterme (9073Bőny, Rákóczi u. 10)

A véleményezési szakasz tervdokumentációja megtalálható a - https://bony.asp.lgov.hu/ honlapon a    Címlap/ Önkormányzat/ Döntéshozatal/ Koncepciók, stratégiák /Bőny Településrendezési Terv véleményezési Dokumentáció TH-19-02-07 2019. június -

mappában.

A lakossági fórumon és azt követően 2019. július 30-ig a témával kapcsolatban a partnerek észrevételeket, javaslatokat tehetnek az alábbi módokon:

- írásos észrevétel Polgármesteri Hivatal címére (9073 Bőny, Rákóczi u. 10) történő megküldésével,

- elektronikus levélben történő megküldéssel a polgarmester@bony.hu e-mail címre.

 

Tisztelettel:

 

 Dr. Muraközi László sk.

polgármester