Hírek

Elérhetőségek

A BŐNYI KÖZKONYHA FEJLESZTÉSE

Tájékoztató honlapra_Bőny_VP konyhafejlesztés.pdf

„Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap:
a vidéki térségekbe beruházó Európa”

 

Kedvezményezett neve: Bőny Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve, kódszáma: Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése

VP6-7.2.1-7.4.1.3-17

Projekt azonosítószáma: 1845732882

Támogatás összege: 6,65 millió Ft

Támogatás mértéke: 85,00 %

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. április 1.

 

Bőny Község Önkormányzata – a Vidékfejlesztési Program keretén belül a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató által meghirdetett – „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című, VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú felhívásra benyújtott támogatási kérelmét a Támogató támogatásra alkalmasnak minősítette. A projekt az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból 6.649.442 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Bőny településen az önkormányzati fenntartásában működő Bőnyi Szivárvány Egységes Óvoda-bölcsőde közkonyhájának felújításához és bővítéséhez kapcsolódóan szükségessé vált az eszközállomány korszerűsítése, illetve hiányosságainak megszüntetése is a megfelelő szolgáltatásnyújtás biztosításához.

Projektünk legfőbb célja tehát a fentiekhez kapcsolódóan a konyhatechnológia fejlesztése, a fennálló hiányosságok megszüntetése, illetve a leromlott műszaki állapot javítása.

További közvetett céljaink:

  • színvonalasabb szolgáltatásnyújtás (étkeztetés) biztosítása az ellátottak számára;
  • az itt élők életminőségének a javítása, valamint településünk vonzóbbá tétele;
  • hosszú távon a település népesség-megtartó erejének növelése.

E célok elérése érdekében a beruházás során egyrészt a közkonyhába új és korszerű konyhai gépek, eszközök, bútorok, berendezési, felszerelési tárgyak beszerzése valósul meg, másrészt az étkező (menza) - férőhelybővítést nem eredményező - fejlesztése tervezett étkező székek és asztalok, evőeszköz-tartók, valamint evőeszköz, tányér és ivópohár készletek beszerzése által.

 

A projekt megvalósítása, azaz a Bőny községben működő közkonyha eszközállományának korszerűsítése és hiányosságainak megszüntetése, új, korszerű konyhai, illetve étkezéshez kapcsolódó eszközök beszerzése kétség kívül hozzájárul a településen és környékén, mint vidéki térségben élők életminőségének javításához, a lakosság egészséges, jó minőségű élelmiszerrel való ellátásához, és ezen keresztül a helyi gazdaság fejlesztéséhez is.

https://ec.europa.eu/agriculture/