Hírek

Elérhetőségek

Bőnyi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző munkakör betöltésére

Bőnyi Polgármesteri Hivatal

 

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Bőnyi Polgármesteri Hivatal

pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9073 Bőny, Rákóczi utca 10.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Költségvetés, beszámoló készítése, vagyongazdálkodási feladatok, kontírozás, főkönyvi könyvelés. Normatív állami támogatások igénylése, azok folyamatos, naprakész vezetése. ÁFA bevallások elkészítése. A pénzügyi információs rendszerben adatszolgáltatás, gazdasági előkészítő, adminisztratív, beszámolási és adatszolgáltatási tevékenységekben való részvétel, kincstári adatszolgáltatás, pénzügyi nyilvántartások vezetése. A rendelkezésre álló keretek folyamatos figyelemmel kísérése. Havi bérfeladás főkönyvi könyvelése és főkönyvi számlák egyezőségének figyelemmel kísérése, azzal kapcsolatos teendők, korrekciók elvégzése. A rendszeres és nem rendszeres illetményekkel összefüggő feladatok. Nemzetiségi önkormányzattal, intézménnyel összefüggő feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,
•         Cselekvőképesség,
•         Büntetlen előélet,

•         Középiskola/gimnázium, 29/2012. Korm.rendelet 1.sz. melléklete 19. pont szerint előírt szakirányú képesítés,
•         költségvetési szervnél, önkormányzatnál pénzügyi területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Emelt szintű szakképesítés, mérlegképes könyvelő,
•         ASP rendszer ismerete

Elvárt kompetenciák:

•         Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai önéletrajz; végzettséget igazoló oklevelek másolata; 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a pályázati eljárással összefüggésben kezeljék; a bírálatban részt vevők megismerjék és véleményezzék

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csizmadiáné dr.Kiss Ildikó nyújt, a 30/375-7288-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Csizmadiáné dr. Kiss Ildikó részére a jegyzo@bony.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         https://bony.asp.lgov.hu/ - 2019. július 8.