Hírek

Elérhetőségek

Előterjesztések

Közbeszerzési terv 2019

Közbeszerzési terv 2019

Tovább »

Jegyzői beszámoló a 2018-as évről

Jegyzői beszámoló a 2018-as évről

Tovább »

Előterjesztés: Településfejlesztési koncepció elfogadása 2019

Előterjesztés: Településfejlesztési koncepció elfogadása 2019

Tovább »

ELŐTERJESZTÉS A Bőnyi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde nyitva tartási rendjének meghatározása

ELŐTERJESZTÉS
A Bőnyi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde nyitva tartási rendjének meghatározása

Tovább »

Bőny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019 önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről

Bőny Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2019 önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetésről
Bőny Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Tovább »

MEGHÍVÓ képviselő-testületi ülésre 2019. február 14.

MEGHÍVÓ
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján a képviselő-testület
ülését 2019. február 14-én ( csütörtök) 17.00 órára összehívom.
Az ülés helye: Községháza tárgyalóterme, Bőny (Rákóczi u.10.)

Tovább »

Határozati javaslat Bőny Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött - 4/2017. (I.31.) együttműködési megállapodás

Határozati javaslat
Bőny Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött - 4/2017. (I.31.) határozattal elfogadott- együttműködési megállapodást felülvizsgálta és annak módosítását nem tartja szükségesnek.

Tovább »

ELŐTERJESZTÉS Bőny Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. január 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS
Bőny Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. január 29-i ülésére
Tárgy: Bőnyi polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2019. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célok meghatározása

Tovább »

Bőny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. évi munkaterve

Bőny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. évi munkaterve

Az Önkormányzat üléseit főszabályként a hónap utolsó keddi napján tartja. Első napirendi pontban a testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló napirendi pontokról kap tájékoztatást, majd a Polgármester szóban tájékoztatja a testületet a két ülés között történt eseményekről. A fő napirendi pontok megtárgyalása után kérdések hangzanak el. A testületi ülések utolsó napirendi pontjaként az egyéb közérdekű és döntést igénylő ügyekről tárgyal. A testület július és augusztus hónapban nyári szünetet tart.

Tovább »

Pályázati kiírás Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására 2019

Pályázati kiírás Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására 2019

Tovább »