Hírek

Elérhetőségek

Felhívás betakarított tűzifa támogatásra!

Tisztelt Lakosság!

Bőny Község Önkormányzatának Képviselő-testületének a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.10.) önkormányzati rendelete lehetőséget teremt arra, hogy települési támogatásként természetben tűzifa támogatást nyújtson.

Bőny Község Önkormányzata számára önkormányzati területekről betakarított tűzifa áll rendelkezésére, melyet az arra rászorultak számára szeretne kiosztani!

Jelen program nem szociális tűzifa támogatás, arra külön pályázatot nyújtott be az önkormányzat. Remélhetőleg a szociális tűzifa pályázat is támogatásban részesül és az ősz-tél folyamán abból szintén lesz lehetőség tűzifához jutni. Jelen program tehát a szociális tűzifán felüli lehetőség, melyet az önkormányzat teljesen saját forrásból biztosít.

Támogatás feltételei, mértéke:

Rendkívüli települési támogatás akkor nyújtható, ha a kérelmező, illetve a családja jövedelmi viszonyait figyelembe véve az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg:

a) családok esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, (57.000 Ft)

b) egyedül élő, illetve gyermekét egyedül nevelő szülő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-kát. (71.250 Ft)

A természetbeni támogatás megállapítására a rendelkezésre álló tűzifa keret kimerüléséig van lehetőség!

A rendkívüli települési támogatás összege háztartásonként, gyermeket nevelő családok esetében gyermekenként évente nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum kétszeresét. (57.000 Ft) A tűzifa támogatás a települési támogatás mértékéig nyújtható!

A kérelmet a 4/2015. rendeletet képező formanyomtatvány kitöltésével lehet benyújtani 2022. július 15.  napjáig, melyhez a kérelmező köteles csatolni a saját és vele közös háztartásban élők személyi jövedelmi helyzetéről szóló nyilatkozatokat és igazolásokat.

A támogatás megállapítása esetén a tűzifát az önkormányzat a kérelmező lakóhelyére szállítja.

A kérelem a Polgármesteri Hivatalnál beszerezhető Pill Adrienn Igazgatási ügyintézőnél.

Amennyiben a kérelmező hiányosan nyújtja be kérelmét, úgy hiánypótlásra 8 nap áll rendelkezésre. A határidő elmulasztása jogvesztő.

Bőny, 2022. július 5.

Szabó Csaba s.k. polgármester