Hírek

Elérhetőségek

HIRDETMÉNY RENDKÍVÜLI ÓVODAI BEÍRATÁSRÓL

Hirdetmeny_rendkivuli_ovodai_beiratasrol_2020.pdf

 

HIRDETMÉNY RENDKÍVÜLI ÓVODAI BEÍRATÁSRÓL

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre figyelemmel, valamint a 2020/2021 nevelési évre történő óvodai beiratkozásról szóló 7/2020. (III.25.) EMMI határozatában foglaltak szerint az óvodába történő beíratás a következőképpen alakul 2020. április 20. napjáig.

A kötelező felvételt biztosító óvoda a fenntartótól kapott lista alapján 2020. április 21-ig felveszi a felvételi körzetébe tartozó összes gyermeket, akik 2020. augusztus 31-ig betöltik a harmadik életévüket.

Ebben az esetben az intézmény Jelentkezési lapot juttat el az érintett családoknak a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontok különös figyelembe vételével. A Jelentkezési lapot a szülő kitöltve visszaküldi e mail-en keresztül, vagy a bejárati ajtó előtti ládába helyezve. A 2011. évi CXC. Nkt. rendelkezései értelmében, a gyermek abban az évben, amelyben augusztus 31-ig a harmadik életévét betölti, az óvodai nevelési év első napjától, vagyis szeptember 1-től kezdődően napi négy órát óvodai nevelésben köteles részt venni. A törvény alapján lehetőség van a két és fél éves gyermekek óvodai felvételére is, amennyiben minden településen lakóhellyel rendelkező három éves gyermek felvételre került. Ezt az igényt szülő telefonon köteles egyeztetni az intézményvezetővel.

A gyermekek felvétele a fenntartó önkormányzat által meghatározott körzethatárok szerint történik. A Bőnyi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde felvételi körzete Bőny közigazgatási területe.

Amennyiben a szülő a gyermekét nem a körzetileg illetékes óvodába szeretné beíratni, köteles egy szándéknyilatkozatot kitölteni, melyet eljuttat az intézménynek. A gyermek felvételéről a vezető 2020. április 30-áig döntést hoz, majd írásban értesíti a szülőt.

Az óvodába a 2020/2021. nevelési évre a 2017. augusztus 31-ig született gyermekek beíratása kötelező. Az óvodába járás alóli mentességről az Oktatási Hivatal dönt, írásban benyújtott kérelem alapján.

A köznevelési törvény szerint az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A szülő gyermeke felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.

A gyermekek felvételéről az óvoda vezetője dönt, melyről írásban értesíti a szülőt.

A jelenleg is jogviszonnyal rendelkező gyermekek automatikusan felvételre kerülnek, beíratásuk nem szükséges.

Az időközben bekövetkezett változásokat majd a tanév első napján kell az óvodában jelenteni, a szükséges dokumentumok bemutatásával.

Ebben az időszakban (2020.április 01. napjától 2020. április 20. napjáig) van lehetőség a Mini Bölcsődébe történő jelentkezési igényeket is benyújtani a bölcsőde szakmai vezetőjénél.

Elérhetőségek:

E mail:        szivarvanybony@gmail.com
Telefon:      96/ 351 – 170
                   06/ 30 6298562 Cseszregi Zoltánné (intézményvezető)
                   06/ 30 8671291 Termeczkyné Bánházi Hajnalka (Bölcsőde szakmai vezetője)