Hírek

Elérhetőségek

Koncepciók, stratégiák

Rendezési terv 2019

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
Tájékoztatom Önöket, hogy Bőny Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. október 1-i ülésén elfogadta a község új településszerkezeti tervét, valamint megalkotta a település helyi építési szabályzatáról szóló rendeletét, melyeket az önkormányzati honlapon hirdetmény formájában, valamint a polgármesteri hivatalban nyomtatásban közzéteszek. A helyi építési szabályzat november 1-én lép hatályba.

Tovább »

Bőny Község Polgármestere lakossági fórumot hív össze

Bőny Község Polgármestere a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A. §(5) bekezdésében foglalt és a 38.§ (2) a) pontban foglalt előírások szerint az elkészült településrendezési eszközöket a véleményezési szakaszban véleményezteti a partnerekkel, ezért lakossági fórumot hív össze.

Tovább »

Bőny Településrendezési Terv véleményezési Dokumentáció TH-19-02-07 2019. június

Bőny Településrendezési Terv véleményezési Dokumentáció TH-19-02-07 2019. június

Tovább »

Településrendezési terv előzetes tájékoztató

Településrendezési terv előzetes tájékoztató
Bőny településszerkezeti terv
Kiegészítő anyagok:
- Bőny TAK
- Bőny TFK
- Bőny-Megalapozó vizsgálat
- Településképi rendelet
- Településképi rendelet mellékletek
- TFK jóváhagyó határozat

Tovább »

Településfejlesztési Koncepció Lakossági Felhívás

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Bőny Község Önkormányzata a Településfejlesztési koncepció, valamint új Településszerkezeti terv és a Helyi Építési Szabályzat készítését határozta el.
A munka jelenleg az előkészítés fázisában tart, melynek során a Településfejlesztési koncepcióval kapcsolatban írásos javaslatot tehet, vagy véleményt nyilváníthat minden

Tovább »