Hírek

Elérhetőségek

Lakossági felhívás/ barnakőszén igényfelmérés

 

 

Lakossági felhívás/ barnakőszén igényfelmérés

 

Tisztelt Bőnyi Lakosok!

 

A Kormány célja továbbra is az, hogy biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag. Ennek érdekében a Belügyminisztérium megkereste Bőny Község Önkormányzatát is, hogy végezzen el egy előzetes igényfelmérést a lakosság részéről jelentkező barnakőszén igények összesítésére, mely információ alapján valós segítséget jelentő megoldási javaslat kerülhessen a döntéshozó elé.

Az igényfelmérés, a kormányzati döntés megalapozását szolgálja, a leadott igényléseket települési szinten összesítjük és továbbítjuk. Önmagukban nem kelteztetnek jogosultságot a fűtőanyag ellátására, illetve nem jelenti azt, hogy Bőny Község Önkormányzata intézkedik ezen mennyiség megrendeléséről. Nem jelent későbbi automatikus támogatást!

A 2022/2023. évi fűtési szezonra vonatkozóan a várhatóan felhasznált barnakőszén mennyiséget (mázsában kifejezve) ­2022.szeptember 28. 16:00 – ig az alábbi módokon jelezhetik:

- bőnyi Hivatalban személyesen,

- a nemeth.csilla@bony.hu e-mail címre küldve

- Hivatal bejárata előtti postaládába bedobva

Az igényfelméréshez kérjük, hogy az adatkezelési hozzájárulást megadni szíveskedjenek.

Segítő együttműködésüket köszönjük!

Bőny, 2022. szeptember 20.

 

 

 

 

Bőny Község Önkormányzata

 

 

 

Barnakőszén igényfelmérés 2022/2023 – as fűtési idényre

Név:

 

 

Cím:

 

 

 

Barnakőszén szükséglet:

 

                                                         mázsa

 

 

 

 

 

 

 

 

Hozzájáruló nyilatkozat

személyes adatok kezeléséhez és felhasználásához

 

 

Alulírott………………………………….. ( Szül. hely, idő:: ………………………………….)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján ezúton hozzájárulok és engedélyezem, hogy Bőny Község Önkormányzata a barnakőszén igényfelmérés során személyes adataimat kezelje és a barnakőszén igény mennyiséget az önkormányzati információs rendszerben továbbítsa.

 

Tudomásul veszem, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogaimat (adatokhoz való hozzáférés, adatok helyesbítése, törlése, tiltakozás az adatok kezelése ellen) a GDPR 15.-21. cikke (Infotv.14-21. §), a jogorvoslatra vonatkozó szabályokat (adatvédelmi hatósághoz, bírósághoz fordulás joga jogsérelem esetén) a GDPR 77. és 79. cikk (Infotv.22-23. §) tartalmazza.

 

Kelt: Bőny, 2022. szeptember

 

                                                                                  ………………………………….

 

 

Csatolmány(ok):