Hírek

Elérhetőségek

M E G H Í V Ó 2020. július 7. napján megtartandó Képviselő-testületi űlésre

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján a képviselő-testület ülését

 2020. július 7. napjára (kedd) 10.00 órára összehívom,

melyre ezúttal meghívom.

Az ülés helye: Községháza tárgyalóterme, Bőny (Rákóczi u.10.)

Javasolt napirendje:

  1. Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde beszámolója a 2019/2020. nevelési évről

Előadó: Cserszegi Zoltánné intézményvezető

  1. Beszámoló a Bakonyér Gyermekjóléti és Családsegítő Intézmény szociális és gyermekvédelmi munkájáról

Előadó: Ábrahám Alíz családsegítő

  1. Jelentés a veszélyhelyzet alatt hozott polgármesteri határozatokról, valamint a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Szabó Csaba polgármester

  1. Az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előadó: Szabó Csaba polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző

  1. 2019. évi zárszámadási rendelet elfogadása

Előadó: Szabó Csaba polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző

  1. Térítési díj rendelet módosítása

Előadó: Szabó Csaba polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző

  1. Az Önkormányzat 2019-2024 ciklusra szóló Gazdasági Program elfogadása

Előadó: Szabó Csaba polgármester

  1. Beszámoló az önkormányzat 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről

Előadó: dr. Burányi Bernadett jegyző

  1. Összefoglaló jelentés 2019. évi belső ellenőrzésről

Előadó: dr. Burányi Bernadett jegyző

  1. Egyéb döntést igénylő ügyek

Előadók: Szabó Csaba polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző

a) 2020.évi kiadási előirányzat módosítás

b)Pénzügyi Bizottság nem képviselő tagjának megválasztása

c)Rendezési terv módosításra vonatkozó kérelmek

d)Nemzeti Közművelődési Intézet megkeresése

e)Tájékoztatás környezetvédelmi felülvizsgálatra kötelezésről

f) Tájékoztatás bánfalvi ház helyzetének felülvizsgálatáról

g) Döntés óvodai,- és iskolakezdési támogatásról

h) Polgármesteri hivatalban dolgozók útiköltsége

A napirend fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok.

 

Bőny, 2020. június 29.                                                       

                                                                                   Szabó Csaba sk.

                                                                                   polgármester