Hírek

Elérhetőségek

M1 gyorsforgalmi út Tatabánya-Újváros csomópont - Győr (M19 csomópont) közötti szakasz 2x3 sávra bővítés, környezetvédelmi engedély módosítása.

Közhírré tétel M1 Alapszabály módosítási határozat.pdf

 

Tárgy:
M1 gyorsforgalmi út Tatabánya-Újváros csomópont - Győr (M19 csomópont) közötti szakasz 2x3 sávra bővítés, környezetvédelmi engedély módosítása.

H A T Á R O Z A T

A Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (névváltozás folytán 2020. március 1. napjától Pest Megyei Kormányhivatal Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, a továbbiakban: Kormányhivatal) 2019. december 20. napján kelt, PE/KTFO/6821-94/2019. számú határozatával kiadott, az M1 gyorsforgalmi út Tatabánya-Újváros csomópont (61+100 km sz.) -Győr (M19 csomópont, 106+100 km sz.) közötti szakasz 2x3 sávra való bővítésére vonatkozó környezetvédelmi engedélyt (a továbbiakban: Alaphatározat) saját hatáskörben

módosítom

az alábbiak szerint:

I. Az Alaphatározat rendelkező rész II. Környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi előírások c. fejezet C) Az üzemelés időszakára vonatkozó részletes előírások c. rész 1. Zaj-és rezgésvédelem c. pont 1.1. alpontját törlőm, helyébe az alábbi rendelkezés kerül:

„1.1 Az ideiglenes forgalomba helyezést követően, a kialakult, szokásos gépjármű forgalom nagyság mellett (90-120 nap közötti intervallumon belül), zajszintmérések alapján készült szakvéleményben kell bizonyítani, hogy a közlekedésből származó zajterhelés a nyomvonalhoz legközelebbi, zajtól védendő építmények homlokzatai előtt 2 méterre nem haladja meg a 27/2008. együttes rendelet 4. § (5) bekezdése szerint meghatározott zajvédelmi követelményeket."

...

Tovább olvasom