Hírek

Elérhetőségek

Meghívó 2022. május 11-ei képviselő-testületi ülésre

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján a képviselő-testület ülését

2022. május 11. napjára (szerda) 14.00 órára összehívom,

melyre ezúttal meghívom.

Az ülés helye: Községháza tárgyalóterme, Bőny (Rákóczi u.10.)

Javasolt napirendje:

 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés közben történt fontosabb eseményekről

Előadó: Szabó Csaba polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző

 1. 2021.évi költségvetési rendelet módosítása

Előadó: Szabó Csaba polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző

 1. A 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet elfogadása

Előadó: Szabó Csaba polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző

 1. A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.10.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Szabó Csaba polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző

 1. Rendezési tervmódosítás és szabályozási terv jóváhagyása

Előadó: Szabó Csaba polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző

 1. Egyéb döntést igénylő ügyek

Előadó: Szabó Csaba polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző

 1. Beszámoló a Bőnyi Polgármesteri Hivatal 2021. évi munkájáról
 2. Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás települési beszámolója 2021. évről
 3. Beszámoló 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
 4. Munkamegosztási megállapodás
 5. 404/3 hrsz-ú ingatlan értékesítése
 6. Földi biológiai szúnyogirtás megrendelése
 7. Fabódé kihelyezése iránti kérelem fagyizó üzemeltetése céljából
 8. Faluház villamos korszerűsítése

 

Bőny, 2022. május 5.

                                                                                  Szabó Csaba s.k.

                                                                                   polgármester