Hírek

Elérhetőségek

MEGHÍVÓ képviselő-testületi ülés 2019. június 25.

Bőny Község Önkormányzata Polgármesterétől
9073 Bőny, Rákóczi u. 10. Tel.: 96/ 351 - 011
B.31-7/2019.

 

MEGHÍVÓ 

 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján a képviselő-testület

ülését 2019. június 25-én (kedd) 17.00 órára összehívom.

 

Az ülés helye: Községháza tárgyalóterme, Bőny (Rákóczi u.10.)

Javasolt napirendje:  

 1. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről
  előterjesztő: polgármester

   
 2. Beszámoló a közoktatási intézmények 2018/2019. évéről

Előadó: Cseszregi Zoltánné óvodavezető (írásbeli előterjesztés)

Balogh Zsolt iskolaigazgató (szóbeli előterjesztés)

 1. Belső ellenőrzési jelentés beterjesztése, intézkedési terv elfogadása
  előterjesztő: jegyző

   
 2. Egyebek

A napirend fontosságára való tekintettel kérem, az ülésen megjelenni szíveskedjen.

 

 

Bőny, 2019. június 19.

 

dr. Muraközi László sk.
polgármester