Hírek

Elérhetőségek

MEGHÍVÓ képviselő-testületi ülés 2019. május 28.

Bőny Község Önkormányzata Polgármesterétől
9073 Bőny, Rákóczi u. 10. Tel.: 96/ 351 - 011

B.31-6/2019.

 

MEGHÍVÓ 

 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján a képviselő-testület

ülését 2019. május 28-án (kedd) 17.00 órára összehívom.

 

Az ülés helye: Községháza tárgyalóterme, Bőny (Rákóczi u.10.)

 

Javasolt napirendje:  

 1.  Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről
  előterjesztő: polgármester
 2. 2018. évi költségvetési IV. negyedévi módosítása, rendeletalkotás
  előterjesztő: jegyző
 3. A 2018. évi zárszámadás, rendeletalkotás
  előterjesztő: polgármester, PB Elnöke
 4. Bőny Község Önkormányzatának éves ellenőrzési jelentése
  előterjesztő: jegyző, PB Elnöke
 5. Tájékoztatás Bőny Község Önkormányzatának és az általa irányított költségvetési szerveknek a 2018. évi költségvetési ellenőrzéséről
  előterjesztő: jegyző
 6. Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése
  előterjesztő: jegyző
 7. Egyebek

A napirend fontosságára való tekintettel kérem, az ülésen megjelenni szíveskedjen.

 

Bőny, 2019. május 20.

                                                      

dr. Muraközi László sk.
polgármester