Hírek

Elérhetőségek

MEGHÍVÓ Képviselő-testületi ülésre

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján a képviselő-testület ülését

 2020. november 3. napjára (kedd) 13.00 órára összehívom,

melyre ezúttal meghívom.

Az ülés helye: Községháza tárgyalóterme, Bőny (Rákóczi u.10.)

Javasolt napirendje:

 1. Beszámoló lejárt határidejű határozatokról

Előadó: Szabó Csaba polgármester

 1. Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előadók: Szabó Csaba polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző

 1. Települési adó és helyi adók bevezetése

Előadók: Szabó Csaba polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző

 1. A 2021. évi illetménykiegészítéséről és a köztisztviselői illetményalap megállapításáról szóló rendelet elfogadása

Előadók: Szabó Csaba polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző

 1. Igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet elfogadása

Előadók: Szabó Csaba polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző

 1. Egyéb döntést igénylő ügyek

Előadók: Szabó Csaba polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző

 1. Pannonvíz Zrt. vagyonkezelési szerződés megszüntetése, megbízási szerződés, vállalkozási keretszerződés, valamint víziközmű felújítás együttműködési megállapodás elfogadása
 2. Bakonyér Többcélú Társulás társulási megállapodás elfogadása
 3. Költségmegosztási megállapodás banai illegális hulladéklerakó megszüntetésére
 4. Fogorvosi szerződés felmondása
 5. Biztosítások felmondása
 6. „Minden utcába járda!”-felhatalmazás tervezési koncepció előkészítésére
 7. „Minden utcába vízelvezetés!” – felhatalmazás tervezési koncepció előkészítésére
 8. „Minden utcába ledes lámpa!- felhatalmazás tervezési koncepció előkészítésére
 9. 510/5 hrsz-ú telek megosztása, értékbecslése
 10. Kövesi Kft. kérelme
 11. Kovács Ágnes és Cserháti Eszter kérelme
 12. Ady utca járdafelújítás
 13. Tájékoztatás számlavezető pénzintézet váltásról
 14. Közmeghallgatás időpontjának a meghatározása

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok.

 

Bőny, 2020. október 28.

                                                                                   Szabó Csaba sk.

                                                                                   polgármester