Hírek

Elérhetőségek

MEGHÍVÓ képviselő-testületi ülésre 2019. március 26.

Bőny Község Önkormányzata Polgármesterétől 

9073 Bőny, Rákóczi u. 10. Tel.: 96/ 351 - 011

B.31-4/2019.                

 

MEGHÍVÓ 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján a képviselő-testület

ülését 2019. március 26-án ( kedd) 17.00 órára összehívom.

 

 

Az ülés helye: Községháza tárgyalóterme, Bőny (Rákóczi u.10.)

 

Javasolt napirendje:

  

 1. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről (szóbeli előterjesztés)
   
 2. Településfejlesztési koncepció elfogadása

 

 1. 2019. évi közbeszerzési terv
   
 2. Jegyzői beszámoló a 2018-os évről
   
 3. Egyebek: - bejelentések                                                                                                                                                                                                
  •    interpellációk

 

A napirend fontosságára való tekintettel kérem, az ülésen megjelenni szíveskedjen.

 

 

Bőny, 2019. március 20.

                                                       

 

 

dr. Muraközi László sk.

polgármester