Hírek

Elérhetőségek

MEGHÍVÓ képviselő-testületi ülésre 2019. október 1.

Bőny Község Önkormányzata Polgármesterétől
9073 Bőny, Rákóczi u. 10. Tel.: 96/ 351 - 011

B.31-10/2019.

 

MEGHÍVÓ 

 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján a képviselő-testület

ülését 2019. október 1-én (kedd) 17.00 órára összehívom.

 

Az ülés helye: Községháza tárgyalóterme, Bőny (Rákóczi u.10.)

 

Javasolt napirendje:

 

1.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről.

2.) Rendeletalkotás:

  • a 2019. évi költségvetésről szóló rendelet 1. számú módosítása
  • Bőny Község Helyi Építési szabályzatáról

3.) Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat

4.) Bőny Község Önkormányzata és Bőny Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata közötti Együttműködési Megállapodás kiegészítése

5.) Informatikai Biztonsági Szabályzat V03 vezrzió hatálybalépésének tudomásulvétele

5.) Egyebek

 

A napirend fontosságára való tekintettel kérem, az ülésen megjelenni szíveskedjen.

 

Bőny, 2019. szeptember 26.

 

dr. Muraközi László sk.
polgármester