Hírek

Elérhetőségek

Meghívó Képviselő-testületi ülésre 2022.08.30.

Bőny Község Polgármestere

9073 Bőny, Rákóczi u. 10.

Tel.: 96/ 351 – 011

 

 

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján a képviselő-testület ülését

2022. augusztus 30. napjára (kedd) 10.00 órára összehívom,

melyre ezúttal meghívom.

 

Az ülés helye: Községháza tárgyalóterme, Bőny (Rákóczi u.10.)

 

Javasolt napirendje:

 

 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés közben történt fontosabb eseményekről

Előadó: Szabó Csaba polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző

 1. Egyéb döntést igénylő ügyek

Előadó: Szabó Csaba polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző

 1. Önkormányzati tulajdonú víziközmű hálózati vagyonelemek állami tulajdonba történő adása – ZÁRT ülés rendelhető el!
 2. Óvodai csoportlétszám meghatározása
 3. Közvilágítás korszerűsítése
 4. Temető térkövezése
 5. Bőnyi Polgármesteri Hivatal előtti terület rendezése, új parkoló kialakítása c. pályázat benyújtása
 6.  Bőnyi Polgármesteri Hivatal udvarában parkolók kialakítása
 7. Fűnyírás kiszervezése
 8. Szabadság úti korlát csere
 9. Tóth Zoltán tag lakóinak önkormányzathoz címzett levele
 10. dr. Domján Lajos kérelme
 11. Tájékoztatás ügysegédi megállapodás felmondásáról

 

A megjelenésére feltétlenül számítok. A napirendi ponthoz az előterjesztést mellékelem.

Bőny, 2022. augusztus 26.

                                                                                   Szabó Csaba s.k.

                                                                                   polgármester