Hírek

Elérhetőségek

MEGHÍVÓ Képviselő-testületi ülésre 2022.09.19.

Bőny Község Polgármestere

9073 Bőny, Rákóczi u. 10.

Tel.: 96/ 351 – 011

 

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján a képviselő-testület ülését

2022. szeptember 19. napjára (hétfő) 14.00 órára összehívom,

melyre ezúttal meghívom.

 

Az ülés helye: Községháza tárgyalóterme, Bőny (Rákóczi u.10.)

 

Javasolt napirendje:

 

 1. Beszámoló a két ülés közben történt fontosabb eseményekről

Előadó: Szabó Csaba polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző

 1. 2022. évi költségvetési rendelet módosítása

Előadó: Szabó Csaba polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző

 1. A temetőről és a temetkezésről szóló rendelet felülvizsgálata

Előadó: Szabó Csaba polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző

 1. Egyéb döntést igénylő ügyek

Előadó: Szabó Csaba polgármester, dr. Burányi Bernadett jegyző

 1.  Közműdíjak emelkedésével kapcsolatos döntések meghozatala
 2. Óvodai eszközigény
 3. Önkormányzati tulajdonú víziközmű hálózati vagyonelemek állami tulajdonba történő adása – ZÁRT ülés rendelhető el!
 4. „Külterületi út kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárásban döntéshozatal
 5.  Nagyszentjánosi Bakonyér Többcélú Társulás vagyonfelosztási szerződés
 6. Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2023. évi pályázati fordulóhoz történő csatlakozás
 7. GYŐR-MOSON-SOPRON SZÍVE-JAVA kiadványban való részvétel
 8. Véleménykérés 2023/2024. tanév iskolai felvételi körzetének meghatározásához

A megjelenésére feltétlenül számítok. A napirendi ponthoz az előterjesztést mellékelem.

 

Bőny, 2022. szeptember 16.

 

                                                                                   Szabó Csaba s.k.

                                                                                       polgármester