Hírek

Elérhetőségek

Pályázat Bőnyi Polgármesteri Hivatal Adóügyi ügyintéző munkakör betöltésére

Bőnyi Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Bőnyi Polgármesteri Hivatal

Adóügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9073 Bőny, Rákóczi utca 10.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és a vonatkozó helyi rendelet alapján kivethető adókkal kapcsolatos ügyintézés (adóbevallások feldolgozása, bejelentések, kérelmek ügyintézése, könyvelés, stb.) A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján a gépjárműadóval kapcsolatos feladatok ügyintézése (központi nyilvántartásból kapott adatok feldolgozása, adó előírása, törlés, adózók értesítése, határozat hozatal, könyvelés, stb.) Az adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos ügyintézés. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján a munkakörbe tartozó feladat és hatáskör gyakorlása. Statisztikai jelentések készítése. Adóellenőrzési feladatok ellátása.

Ellátandó feladatok:

Az önkormányzat által bevezetett adók adónemenkénti adóigazgatási feladatainak végrehajtása. Adó végrehajtási eljárások kezdeményezése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és a vonatkozó helyi rendelet alapján kivethető adókkal kapcsolatos ügyintézés (adóbevallások feldolgozása, bejelentések, kérelmek ügyintézése, könyvelés, stb.) A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján a gépjárműadóval kapcsolatos feladatok ügyintézése (központi nyilvántartásból kapott adatok feldolgozása, adó előírása, törlés, adózók értesítése, határozat hozatal, könyvelés, stb.) Az adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos ügyintézés. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján a munkakörbe tartozó feladat és hatáskör gyakorlása. Statisztikai jelentések készítése. Adóellenőrzési feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Középiskola/gimnázium,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•         Magyar állampolgárság, • Cselekvőképesség, • Büntetlen előélet, • Középiskola • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okirat másolata

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         ASP programok kezelése

Elvárt kompetenciák:

•         Jó szintű önálló munkavégzés,

•         jó szintű írásbeli és szóbeli kommunikációs, problémamegoldó képesség,

•         Kiváló szintű pontosság, megbízhatóság, felelősségtudat,

•         Jó szintű csapatmunkára való alkalmasság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         végzettséget igazoló dokumentum másolata, - büntetlen előéletet igazoló, 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, - a 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. sz. melléklete szerinti részletes önéletrajz, - nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázat elbírálásához szükséges kezeléséhez, - nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy az eljárásban részt vevők a pályázati anyagot megismerjék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Muli Orsolya nyújt, a 96/351-011 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Bőnyi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (9073 Bőny, Rákóczi utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: B/1202/2019. , valamint a munkakör megnevezését: Adóügyi ügyintéző.

vagy

•         Elektronikus úton dr. Muli Orsolya részére a jegyzo@bony.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         A település hirdetőtábláin - 2019. október 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bony.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.