Hírek

Elérhetőségek

Partnerségi tájékoztatás településképi rendelet módosításáról

FELHÍVÁS!

 

Bőny Község Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy

elkészült Bőny településképi rendeletének módosítása, melyet a település honlapján tekinthetnek meg.

 

A tájékoztatás megjelenését követő 8 napon belül észrevételeket, javaslatokat tehetnek az alábbi módokon:

a) papír alapon az önkormányzat hivatalában, nyitvatartási időben történő személyes leadással,

b) levélben az önkormányzat címére (9073 Bőny, Rákóczi u. 10.) történő megküldéssel,

c) elektronikus levélben a polgarmester@bony.hu e-mail címre történő megküldéssel.

 

Tájékoztatás közzétételének napja: 2021. július 20.

Az észrevétel, javaslat beérkezésének határideje: 2021. július 28.

Az észrevétel, javaslat önkormányzathoz történő beérkezésének idejét kell a határidő szempontjából megtartottnak tekinteni.

 

Bőny, 2021. július 20.

 

                                              Tisztelettel:

                                   Szabó Csaba s.k.

                                   polgármester