Hírek

Elérhetőségek

Tájékoztató a 2021.01.01. napjától bevezetésre kerülő új adónemekről

Tisztelt Lakosság!

A 2021. január elsejétől bevezetésre kerülő adónemekkel kapcsolatban szeretném először is arról tájékoztatni Önöket, hogy egy adótárgy tekintetében többszörös adó bevezetése nem volt célja a képviselő-testületnek, nem is lehetett volna célja, hisz a hatályos jogszabályi rendelkezések ezt nem engedik.

A lakosság a magánszemélyek kommunális adóját fizeti az után a lakás után, amiben életvitelszerűen lakik.

Az építményadót a gazdasági célú épületek után kell megfizetni, a lakosság széles körét érintő épületek mentességet élveznek a rendeletben.

A telekadó fizetési kötelezettség a beépítetlen belterületi telkek után keletkezik, de itt is mentesség van, ha az illető személy elkezdi az építkezést, 2 év időtartamra. Nem kell fizetni annak sem, ahol bármely közmű csatakozás nem biztosított.

Mindezek bevezetésére szükség volt azért, mert az önkormányzatoktól egyre több forrást vonnak el. Gépjárműadót már ebben az évben teljes mértékben be kellett fizetni a központi költségvetésbe. 2021. évtől az ideiglenes iparűzési adó kötelezettség megszűnik, az állandó jellegű iparűzési adó bár megmarad az önkormányzat bevétele, de a bevallást a Nemzeti Adó és Vámhatóság felé kell teljesíteni. Tehát szükség van további bevételekre!

Szükség volt azért is, mert ha szétnézünk a környező települések között Bőny az egyetlen település, amely csak iparűzési adóval rendelkezett. A települések többségén van kommunális adó, van olyan önkormányzat, ahol az önkormányzatiság kezdetétől fogva, 30 éve. A kommunális adó mellett számos önkormányzat alkalmazza az építményadót és telekadót is, akár együtt is.

Mindezek alapvetően azért szükségesek, hogy legyen fejlődés a faluban. A képviselő-testület a beszedett adó összegéről minden évben köteles tájékoztatni a falu lakosságát, mi ezt úgy szándékozzuk megtenni, hogy hozzátesszük azt is, hogy abból mit újítottunk meg az Önök érdekében.

A helyi adóról szóló jogszabály bevezető része is ösztönzi az önkormányzatokat a társadalmi közös teherviselés képviseletére!

Az adózási kötelezettségüknek önadózás útján tudnak eleget tenni. Az adatbejelentéshez szükséges nyomtatványt 2021. január 15. napjáig kell benyújtaniuk a Bőnyi Polgármesteri Hivatalba, földadó esetében 2021. január 31. napjáig.

A nyomtatvány az önkormányzat honlapján, illetve a Bőnyi Polgármesteri Hivatalban megtalálható. Magánszemélyek esetében eredetiben postán kell eljuttatni, vagy a hivatali ajtó mellett rendszeresített postaládába bedobni, nem magánszemély adózó esetében elektronikus úton.

Az adó megfizetésének két részletben kell eleget tenni: 2021. március 15. és szeptember 15. napjáig, majd ezt követően évente.

Minden év január 15. napjával fontos bármilyen adóztatást érintő változás bejelentése, ennek megfelelően változhat a következő évi adózás.

A mellékelt táblázatban összefoglalásra kerültek a rendeletekkel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók. Amennyiben mégis kérdés merül fel Önökben a Polgármesteri Hivatal segítséget nyújt az adófizetési kötelezettség teljesítése érdekében!

Bőny, 2020. november 26.

                                                                                                                                                    Szabó Csaba

                                                                                                                                                    polgármester

 

 

 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ

2021. évtől bevezetésre kerülő új adónemekről

 

Magánszemélyek kommunális adója

Építményadó

Telekadó

Földadó

Ki fizeti?

tulajdonos, bérlő,

vagyoni jog jogosultja

tulajdonos, vagyoni jog jogosultja

tulajdonos, vagyoni jog jogosultja

föld tulajdonosa

Mennyit kell fizetni?

 

6.000 Ft/év

600 Ft/m2/év

100 Ft/m2/év

6.000 Ft/ha/év (30ha-tól 50 ha-ig)

10.000 Ft/ha/év (50 ha fölött)

Mi után kell fizetni?

a) lakás,

b) bérleti jog alapítása

a) üdülő,

b) kereskedelmi egység, c) szállásépület,

d) egyéb nem lakás céljára szolgáló épület (üzem, üzemcsarnok, gyár, műhely, szerviz, raktár, üvegház, pince, présház, hűtőház, gazdasági épület)

épülettel be nem épített földterület ide nem értve,

a) belterületi és külterületi termőföldet

b) tanyát

c) közút, vasút területét

d) temetőt

e) víztározó, bányató területét,

f) erdőt,

g) mocsarat

 

külterületi

a) szántó,

b) szőlő,

c) gyümölcsös,

d)kert művelési ágban nyilvántartott földterületet

Mi után nem kell fizetni helyi rendelet alapján?

a) telek

b) nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész

a) magánszemély tulajdonában lévő kizárólag lakás céljára használt építmény,

b) magánszemély tulajdonában álló, üzleti célra nem használt gépjárműtároló

c) magánszemély tulajdonában álló üzleti célt nem szolgáló 150 m2 meg nem haladó építmény

 

a) január elsején építési engedéllyel vagy tudomásul vétellel rendelkező magánszemély, annak véglegessé válásától számított 2 évig

b) külterületen fekvő telek

c) belterületi telek, amelyen a vízellátás, a szennyvízellátás vagy a villamos energiaellátás vagy a gázellátás közműcsatlakozási lehetősége nem biztosított, kivétel Lke-5, Lke-6, Lke-7 és a Gksz-2 besorolású területek.

 

akinek a tulajdonában lévő földterületek együttes nagysága nem éri el a 30 ha területet

 

Mi után nem kell fizetni központi jogszabály alapján?

 

----

a) szükséglakás,

b) háziorvosi rendelő,

c) radioaktív hulladék elhelyezésére, kiégett nukleáris üzemanyag tárolására használt építmény,

d) állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló vagy ahhoz kapcsolódó építmény (pl. istálló, üvegház, terménytároló, magtár, műtrágyatároló),

e) műemléképület felújítás esetén

a) mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi, 1 ha-nál nem nagyobb telek

b) építési tilalom alatt álló telek területének 50%a

c) termék előállító üzeméhez tartozó védő biztonsági övezet

 

----