Hírek

Elérhetőségek

TÁJÉKOZTATÓ 75 év felettiek karácsonyi támogatásáról.

TÁJÉKOZTATÓ

75 év felettiek karácsonyi támogatásáról

 

Bőny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. évben is támogatja a 75 év felettieket a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.10.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján.

Támogatás mértéke, feltételei

  • A polgármester minden év decemberében a 75 életévét betöltött, illetve az igénylés évében betöltő – bőnyi állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen Bőny községben élő személynek, rendkívüli települési támogatásként – legfeljebb 10.000 Ft összegű – karácsonyi támogatást állapíthat meg.
  • Karácsonyi támogatásra jogosult a kérelmező akkor, ha az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 500%-át (142.500 Ft).
  • A támogatás évente egyszer -egy családból csak egy éritett részére – kérelemre állapítható meg.

A kérelmet formanyomtatvány kitöltésével lehet benyújtani 2021. november 30. napjáig, melyhez a kérelmező köteles csatolni a saját és vele közös háztartásban élők személyi, jövedelmi és vagyoni helyzetéről szóló nyilatkozatokat és igazolásokat.

A kérelmet a COVID 19. vírusra tekintettel minden érintett bőnyi háztartásba eljuttatjuk jelen tájékoztatóval együtt.

Személyes ügyintézés esetén a Bőnyi Polgármesteri Hivatalban a maszk használata kötelező! A kitöltött nyomtatvány a Hivatal bejárati ajtaja mellett kihelyezett postaládába is bedobható!

Kérem, törekedjenek a kérelem hiánytalan kitöltésére. Kérdés esetén Pill Adrienn igazgatási előadó 351-011 telefonon áll rendelkezésükre.

Bőny, 2021. november 16.

 

                                                                                   dr. Burányi Bernadett s.k.

                                                                                              jegyző