Hírek

Elérhetőségek

Tájékoztató lakossági kutak vízjogi engedélyezési eljárásáról

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges

a) olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

aa)a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,

ab) épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja, és

ac) nem gazdasági célú vízigény;

b) az ab) pontban szereplő házi ivóvízigény kielégítését szolgáló kúthoz tartozó, víztisztítási feladatokat ellátó vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez;

c) az 500 m3/év mennyiséget meg nem haladó, kizárólag háztartási szennyvíz tisztítását (CE megfelelőségi jelöléssel rendelkező szennyvízkezelő berendezések kivételével) és a tisztított szennyvíz elszikkasztását szolgáló vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez.

Az említettektől eltérő egyéb vízilétesítmények engedélyezését az illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóság végzi.

A kutak megépítése, átalakítása, üzemeltetése, megszüntetése vízjogi engedélyhez kötött. Ha engedély nélkül, vagy attól eltérően létesültek, fennmaradási engedélyt kell kérni. Fennmaradási engedélyt kell kérni, mind az ásott, mind a fúrt kútra, minden olyan kútra, amit engedély nélkül létesítettek.

A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. melléklete határozza meg a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi engedélyezéséhez szükséges dokumentáció tartalmát. A létesítési, üzemeltetési, fennmaradási, valamint a megszüntetési eljárás során benyújtandó kérelmek és azokhoz szükséges mellékletek az önkormányzat honlapján megtalálhatók.  A kérelem benyújtható e-önkormányzati portálon keresztül is. Az engedélyezési eljárás lefolytatása illetékmentes.

 Az engedély nélkül vagy az engedélytől eltérően létesített fúrt és ásott kutak bejelentésének végleges határideje 2023. december 31. Aki ezen időpontig nem kér fennmaradási engedélyt, annak 2024. január 1. napjától vízgazdálkodási bírságot kell fizetnie.

A vízügyi ágazat célja a kutak engedélyezett státuszba történő sorolásával az, hogy e vízilétesítmények regisztrálva legyenek és adatbázisba kerüljenek. Erre a vízkészletekkel való mennyiségi gazdálkodás és a felszín alatti vizek minőségi viszonyainak nyomon követése miatt van szükség.

Bőny, 2021. november 11.                                                                           dr. Burányi Bernadett s.k. jegyző