Hírek

Elérhetőségek

Tájékoztató rendezési tervről

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Tájékoztatom Önöket, hogy Bőny Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. október 1-i ülésén elfogadta a község új településszerkezeti tervét, valamint megalkotta a település helyi építési szabályzatáról szóló rendeletét, melyeket az önkormányzati honlapon hirdetmény formájában, valamint a polgármesteri hivatalban nyomtatásban közzéteszek.  A helyi építési szabályzat november 1-én lép hatályba.

Az új helyi építési szabályzat a 2005. évi, több ízben módosított szabályzatot váltja fel, összhangban van a magasabb szintű tervi elhatározásokkal, valamint illeszkedik a jogrendszer egységébe. A szükséges egyeztetéseket az előírásoknak megfelelően lefolytattuk, az egyedi észrevételek tekintetében a Képviselő-testület döntött. A településszerkezeti terv a már elfogadott településfejlesztési koncepcióra, míg a helyi építési szabályzat a településszerkezeti tervre épül.

A településrendezési eszközök a település céljait  tükrözik, jól szolgálják azok megvalósítását.

Bőny, 2019. október 09.

 

Dr. Muraközi László

polgármester

 

 

Dokumentumok

Áramellátás.pdf
Bőny örökségvédelmi hatástanulmánya.pdf
Bőny RT leírás jóváhagyott.pdf
Bőny szabályozási terv SZ-1.pdf
Bőny szabályozási terv SZ-2.pdf
Bőny szabályozási terv SZ-3.pdf
Bőny szabályozási terv SZ-4.pdf
Bőny szabályozási terv SZ-5.pdf
Bőny településszerkezeti terve.pdf
Bőny_Környezeti vizsgálat és értékelés.pdf
Gázellátás.pdf
Hírközlés.pdf
Szennyvízelvezetés.pdf
T1 TÁJRENDEZÉSI VIZSGÁLAT (2).pdf
T2 TÁJRENDEZÉSI JAVASLAT (1).pdf
Vízellátás.pdf

Kiegészítő anyagok

Bőny  TAK.pdf
Bőny TFK .pdf
Bőny-Megalapozó vizsgálat .pdf
Településképi rendelet.pdf
Településképi rendelet -MELLÉKLETEK.pdf
TFK jóváhagyó határozat.pdf